Archive for Май 2009

Kad Pavasaris plaukst   Leave a comment


Siltums un saulains laiks kas atnaca 2009 gada apriļa 3 dekade veicinaja augu vegetaciju un strauju dabas plaukumu. Apmeram tadus skatus vareja verot Rigā,Zolitudes apkartnē apriļa pedejas dienās.